söndag 5 april 2015

VB:

9 kontakter
6 upp
10
8,5
8
5
4
2
Av dessa var ett fyrhugg ( två upp) och ett dubbelhugg.